Ép đồ Socket

Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

Giới thiệu hệ thống Socket

– Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

– Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

– Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:
+ Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố

+ Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố

+ Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

1/ Hạt nguyên tố 

– Cách tạo Hạt Nguyên Tố:
+ Đến Elbeland(46:242)  gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 86%
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

– Các loại Hạt Nguyên Tố:

Ngọc nguyên tố

– Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:
+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 83%
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

– Các loại Ngọc Nguyên Tố:

Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

– Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:
+ Đến Elbeland(49:242) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100%

– Option bổ sung:
+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “Tính năng nguyên tố” và “Tính năng socket”.

1) Tính năng nguyên tố:
– Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Hủy tính năng socket

– Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

– Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

– Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

– Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

– Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *