Ép dòng tím / ITEM 380

Giới thiệu

– Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
– Những vật phẩm cấp độ 380:

Phương pháp thực hiện

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).

– Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

– Nguyên liệu:

  • + Item 380 cần gia cường
  • + 1 Đá Tạo Hóa
Đá tạo hóa
  • 1 Đá hộ mệnh
  • 10 triệu zen

– Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

– Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

– Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

Các dòng tính năng 380

– Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *