Chuỗi sự kiện Open beta máy chủ HUYỀN VŨ

Sự kiện tham gia đua top tại máy chủ chính thức

1.Đua top reset chủng tộc ( Thời gian từ 13h00 ngày 16/10/2022 đến 23h59 ngày 10/11/2022 )

2.Đua top Bang hội tinh anh ( Thời gian từ 13h00 ngày 16/10/2022 đến 23h59 ngày 10/11/2022 )

3.Khắc tinh Boss 25 ngày ra mắt sever ( Thời gian từ 13h00 ngày 16/10/2022 đến 23h59 ngày 10/11/2022 )

4. Event đua top Anh Hùng Huyết Lâu ( Thời gian từ 13h00 ngày 16/10/2022 đến 23h59 ngày 10/11/2022 )

5. Event đua top Devil – Quảng trường quỷ ( Thời gian từ 13h00 ngày 16/10/2022 đến 23h59 ngày 10/11/2022 )

BQT Kính báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *