Hướng dẫn tạo Wing 3

Bước 1: Tạo Lông Vũ Condor

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

– Cần có :

+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

+ 1 Ngọc Sáng Tạo.

+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).

+ 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4                                                                       (+ càng cao % càng cao )

+ 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4                                                                 (       ( + càng cao % càng cao )


– Tỉ lệ tối đa : 60%.
– Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ                                                 biến mất.

– Để tăng tỉ lệ % may mắn khi ép đồ : Nên dùng ngọc ti lệ trong Cashshop để 

tăng thêm khả năng thành công.

Bước 2: Tạo Cánh cấp 3

Linh hồn Condor- Có được bằng cách : Săn Boss , Even, đánh quái , WedShop. 
– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

– Cần có :

+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

+ 1 Ngọc Sáng Tạo.

+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).

+ 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).

+ 1 Lông vũ Condor.

+ 1 Linh hồn Condor.

+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4                                                     ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )


– Tỉ lệ tối đa : 50%.
– Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại W3. Nếu thất bại thì mọi                                                     nguyên liệu sẽ biến mất.

– Để tăng tỉ lệ % may mắn khi ép đồ : Nên dùng ngọc ti lệ trong Cashshop để 

tăng thêm khả năng thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *