Hướng dẫn tạo Wing 2.5

Hướng dẫn chế tạo Wing 2.5Chào các chiến binh,

Sau đây là phần hướng dẫn để tạo Wing 2.5 trong game Mu 

1. Đến NPC MixTrader (tọa độ 137,122 Lorencia)


2. Chọn “Giao Dịch” với NPC cung cấp các item sau để ép đồ.

Cách 1 : 

A. Wing 2.5 Áo Choàng Tử Thần dùng cho DL và RF
 01 wing 2 class DL hay RF +9
– 01 Xương Tử Thần (đánh rớt ở Boss Medusa + Erohim)
– 01 Lông Vũ 
– 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
– 01 Cụm ngọc tâm linh x30
– 01 Cụm ngọc Hỗn Nguyên x30
– 01 Cụm ngọc Sáng Tạo x30

B. Wing 2.5 Cánh Hỗn Nguyên dùng cho DK và MG 
 01 wing 2 class DK hay MG +9 
– 01 Đá Quỷ Vương (đánh rớt ở Boss Medusa + Erohim)
– 01 Lông Vũ 
– 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
– 01 Cụm ngọc tâm linh x30
– 01 Cụm ngọc Hỗn Nguyên x30
– 01 Cụm ngọc Sáng Tạo x30

C. Wing 2.5 Cánh Ma Thuật dùng cho DW, SUM và MG
 01 wing 2 class DW , SUM  hay MG +9 
– 01 Lông Phượng Hoàng (đánh rớt ở Boss Medusa + Erohim)
– 01 Lông Vũ 
– 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
– 01 Cụm ngọc tâm linh x30
– 01 Cụm ngọc Hỗn Nguyên x30
– 01 Cụm ngọc Sáng Tạo x30

D. Wing 2.5 Cánh Hỏa Thần dùng cho Elf
 01 wing 2 class Elf +9 
– 01 Linh Hồn Dơi Lửa (đánh rớt ở Boss Medusa + Erohim)
– 01 Lông Vũ 
– 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
– 01 Cụm ngọc tâm linh x30
– 01 Cụm ngọc Hỗn Nguyên x30
– 01 Cụm ngọc Sáng Tạo x30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *