Binh đoàn thỏ ngọc

Binh Đoàn Thỏ Ngọc ( Blue Event )Thời gian diễn ra sự kiện : Hàng ngày

* Chỉ xuất hiện trong 5 phút
16h15 và 21h20

Địa điểm bản đồ : 
+ Atlans 1  

Phần thưởng 

* Ngọc hỗn nguyên ( Jewel of Chao ) 


* Ngọc sáng tạo ( Jewel of Creation )

 
* Ngọc Ước nguyện ( Jewel of Bless ) 


* Ngọc Tâm Linh ( Jewel of Soul ) 


* Ngọc Sinh Mệnh ( Jewel of Life ) 


* Các đồ hoàn hảo ( Excellent ) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *